Naše služby pro firemní klienty

27. 09. 2016 admin

Koučink jednotlivců i týmů

Kouč je vnímavý, velmi dobře naslouchající a empatický průvodce, který vytváří podporující prostředí prosté hodnocení. Usnadňuje tak koučovanému uvědomovat si způsob jeho myšlení, získat nadhled nad situací, nalézat nová řešení a učit se z vlastních výsledků. Při práci s týmem zvyšuje efektivitu procesu a prohlubuje míru využití schopností, zkušeností a dovedností skrytých v potenciálu skupiny.

Kdo jsou naši koučové?

Helena KurzweilováHelena Kurzweilová

Helena pomáhá manažerům a lídrům efektivně zvládnout jejich roli, vytvářet partnerské a spolupracující prostředí a formovat plně funkční pracovní týmy.

 

 

Radana LazarováRadana Lazarová

Radana pomáhá svým klientům rozvíjet jejich manažerské dovednosti tak, aby se pozitivní změny brzy projevily ve způsobu vedení pracovních týmů, v efektivnější komunikaci a práci s časem. Výsledkem je podnětnější prostředí a větší míra spolupráce ve firmách.

 

Facilitace porad a pracovních setkání

Vám, kteří chcete vnést do vašich pracovních setkání více tvořivé energie, nadšení a efektivity, nabízíme služby zkušeného facilitátora.

Mediace pracovních sporů

Pokud se v pracovních záležitostech nedaří nalézt potřebnou shodu, narážíte na vzdor či odpor, můžete využít služeb našeho mediátora.

Facilitace i mediace zajišťuje Helena Kurzweilová

Kurzy

Pořádáme workshopy zaměřené na prohloubení spolupráce, posílení tvořivé energie a na rozvoj efektivní komunikace v jednotlivých týmech i v celých firmách. Workshopy připravujeme podle požadavků a potřeb klienta. Společně tak vybíráme rozsah témat i jejich hloubku a časový rámec. Kurzy jsou postavené jako sebezkušenostní a interaktivní tak, aby usnadnily zavedení nových poznatků do každodenní praxe. Z tohoto důvodu je velmi důležitá aktivní spolupráce účastníků.

Nejčastější témata:

  • Tvoříme silný tým
  • Síla vnitřní motivace
  • Zvládání emocí a stresu
  • Otevřenost ve vztazích i v komunikaci
  • Zpětná vazba
  • Efektivní komunikace
  • Zvládání konfliktů
  • Efektivní vedení porad
  • Hospodaření s časem

Pro společnosti poskytující sociální služby nabízíme dva kurzy akreditované u MPSV: Základy respektujícího přístupu a Zkušeností k respektování.

Bližší informace
Helena Kurzweilová
E-mail: helena.kurzweilova@koventina.cz
Mobil: +420 776 785 989